Thỏa thuận sử dụng

Cattuongadv.COM™ bảo mật thông tin khách hàng.

Cattuongadv.COM™ chỉ sủ dụng thông tin khách hàng vào các công việc liên quan đến in ấn, quảng cáo và các công việc liên quan giữa khách hàng và công ty